IV/15 Sieć Dyrektorów szkół podstawowych (e-learning)

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Organizacja i zarządzanie placówką oświatową
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2019-10-11
Opis:
Wsparcie dyrektorów w procesie zarządzania placówką oświatową. Ważnym elementem w pracy dyrektora jest również wymiana doświadczeń oraz budowanie sieci współpracy dyrektorów. Analiza potrzeb dokumentacyjnych, umiejętności komunikacyjne w relacji z uczniami, nauczycielami oraz pracownikami niepedagogicznymi, rozwiązywanie sytuacji problemowych oraz współpraca z rodzicami. Wsparcie dyrektorów w aspekcie zmian w kształceniu ogólnym.
Zakres:
Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli w aspekcie potrzeb rady pedagogicznej. Analiza zadań dyrektora jako menadżera współczesnej placówki oświatowej - cz. 2. Rozwiązywanie problemów zarządczych i prawnych w placówce edukacyjnej - cz. 2.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 15
Data rozpoczęcia: 2019-10-11
Data zakończenia: 2020-05-11
Adres: Platforma e-learningowa Moodle.
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Zajęcia będą się odbywać na platformie e-learningowej Moodle.
Prowadzący:
Koordynator: Janusz Cymerman
Trener: Janusz Cymerman
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/15/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet:
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×