I/B/21 Samospełniające się proroctwo oraz inne mechanizmy psychologiczne w postrzeganiu i ocenianiu zachowania uczniów w edukacji hybrydowej

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-12-07
Opis:
W pierwszej części szkolenia przedstawione zostaną mechanizmy psychologiczne i ich wybrane deformacje ujawniające się w spostrzeganiu i ocenianiu zachowania uczniów w młodszym wieku szkolnym. W spostrzeganiu zachowania omówione zostaną procesy automatyczne, procesy kontrolowane i asocjacje, czyli wnioskowanie na podstawie wiedzy. Druga część szkolenia będzie przeanalizowaniem opisów ocen zachowania na świadectwach szkolnych.
Zakres:
Zarys procesów automatycznych oraz kontrolowanych spostrzegania społecznego i mechanizmów powstawania ich deformacji. Ocenianie zachowania uczniów w klasie szkolnej oraz podczas pracy online. Przeciwdziałanie deformacjom podczas spostrzegania i oceniania zachowania uczniów. Konstruowanie opisu oceny zachowania na świadectwie szkolnym jako informacji dla rodziców i ucznia.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2020-12-07
Data zakończenia: 2020-12-07
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 14.30–16.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: dr Julia Karapuda
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/B/21/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: V - Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych