I/D/5 Różne sposoby mnożenia i dzielenia

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki w klasach 4-8
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-10-19
Opis:
Szkolenie rozpocznie się krótkim wykładem i próbą odpowiedzi na pytanie: dlaczego tradycyjne metody mnożenia utrudniają w dzisiejszych czasach motywację uczniów do pracy? Następnie, podczas części warsztatowej, zostaną przedstawione różne sposoby mnożenia. Uczestnicy wskażą plusy i minusy każdego z zaprezentowanych sposobów mnożenia i dzielenia.
Zakres:
Sposoby mnożenia: geometryczny, hinduski, rosyjski, za pomocą pałeczek Napiera. Sposoby dzielenia na bazie mnożenia przez tak zwane łatwe liczby (2, 5, 10, 100).
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-10-19
Data zakończenia: 2021-10-19
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 17.00–19.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/D/5/2
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów