I/I/4 Rola i zadania opiekuna stażu

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Zainteresowani nauczyciele
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
15
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-10-20
Opis:
Szkolenie rozpocznie się wykładem wprowadzającym na temat obowiązujących przepisów prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Następnie przeprowadzona zostanie analiza przepisów prawa oświatowego pod kątem obowiązków opiekuna stażu. W kolejnej części przewidziana jest dyskusja na temat współpracy i relacji między opiekunem stażu a stażystą. Na zakończenie szkolenia nauczyciele skonstruują opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu (praca w zespołach).
Zakres:
Obowiązujące przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczyciela. Obowiązki opiekuna stażu wynikające z prawa oświatowego. Współpraca opiekuna stażu z nauczycielem stażystą. Warsztat pracy opiekuna stażu. Konstruowanie oceny pracy nauczyciela w okresie stażu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-10-20
Data zakończenia: 2021-10-20
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–18.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kowalczyk
Trener: Anna Kowalczyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/I/4/2
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów