I/I/3 Rola i zadania opiekuna stażu

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele pełniący funkcję opiekuna stażu
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-09-16
Opis:
Szkolenie rozpocznie się wykładem wprowadzającym na temat obowiązujących przepisów prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Następnie przeprowadzona zostanie analiza przepisów prawa oświatowego pod kątem obowiązków opiekuna stażu. W kolejnej części przewidziana jest dyskusja na temat współpracy i relacji między opiekunem stażu a stażystą. Na zakończenie szkolenia nauczyciele skonstruują opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu (praca w zespołach).
Zakres:
Obowiązujące przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczyciela. Obowiązki opiekuna stażu wynikające z prawa oświatowego. Współpraca opiekuna stażu z nauczycielem stażystą. Warsztat pracy opiekuna stażu. Konstruowanie oceny pracy nauczyciela w okresie stażu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-09-16
Data zakończenia: 2020-09-16
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–17.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kowalczyk
Trener: Anna Kowalczyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/I/3/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×