I/D/7 Realizacja nowej podstawy programowej z fizyki w szkole podstawowej

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele fizyki, w szczególności rozpoczynający pracę.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
8
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-11-14
Opis:
W pierwszej części warsztatów przeprowadzona zostanie analiza wymagań podstawy programowej z fizyki i wskazówek metodycznych autorów podstawy. Następnie zostanie zaprezentowana aktualna oferta materiałów edukacyjnych przydatnych w procesie nauczania-uczenia się fizyki. Ważną częścią warsztatów będzie dyskusja na temat trudności i metodycznych rozwiązań związanych z nauczaniem fizyki.
Zakres:
Analiza wymagań nowej podstawy programowej z fizyki. Koncepcja nauczania fizyki w szkole podstawowej według autorów podstawy programowej. Przegląd i ocena aktualnej oferty wydawnictw w zakresie materiałów do nauczania fizyki. Propozycje metodycznych rozwiązań – wymiana doświadczeń. Pokazy doświadczeń i eksperymentów.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2020-11-14
Data zakończenia: 2020-11-14
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 10.00–13.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w przededniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Zdzisław Nowak
Trener: Zdzisław Nowak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/D/7/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak