I/H/1 Razem czy osobno? Współpraca nauczyciela wspomagającego z innymi nauczycielami

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Kształcenie specjalne, wspomagania rozwoju uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
Nauczyciele pracujący z dziećmi z orzeczeniem.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
14
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-12-14
Opis:
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie są potrzebne kwalifikacje, umiejętności oraz zakres obowiązków nauczyciela wspomagającego oraz pozostałych nauczycieli pracujących z uczniem z orzeczeniem. Poznają znaczenie pracy zespołowej oraz odpowiednio prowadzonej integracji. Szkolenie zakończy się wspólnym opracowaniem programu współpracy. W czasie szkolenia wykorzystane będą następujące metody: prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana, burza mózgów.
Zakres:
Kwalifikacje, zadania, umiejętności oraz zakres obowiązków nauczyciela wspomagającego. Zakres obowiązków, umiejętności i zadania pozostałych nauczycieli pracujących z dzieckiem z orzeczeniem. Znaczenie pracy zespołowej. Integracja – czym jest i jak powinna wyglądać. Program współpracy i dokumentacja obowiązująca nauczycieli.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-12-14
Data zakończenia: 2021-12-14
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 14.30–18.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Grzegorz Sadłowski
Trener: Weronika Dwojakowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/H/1/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów