I/A/17 Przewodnik młodego wychowawcy – dodatkowa grupa

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, wychowawcy,pedagodzy i psycholodzy szkolni, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli rozpoczynających pracę.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
1
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-09-28
Opis:
W części teoretycznej uczestnicy zostaną zapoznani z etycznymi i prawnymi zasadami prawidłowego funkcjonowania uczniów w życiu szkoły. W części warsztatowej zostaną przeprowadzone ćwiczenia z zakresu kształcenia i rozwijania kompetencji osobistych i prospołecznych uczniów, m.in. form urzeczywistniania reguł dobrego życia (praca w grupach).
Zakres:
Poszanowanie godności człowieka – kodeks etyczny ucznia. Karta praw i obowiązków ucznia. Kształtowanie postaw społecznych. Wychowanie do wartości. Reguły dobrego życia w relacjach społecznych. Sposoby integrowania zespołu klasowego. Tematyka zajęć wychowawczych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-09-28
Data zakończenia: 2020-09-28
Adres: Szkolenie odbędzie się na platformie e-learningowej.
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–17.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Janusz Korzeniowski
Trener: Janusz Korzeniowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/A/17/2
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×