I/A/9 Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy wszystkich etapów edukacyjnych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-11-23
Opis:
Zajęcia rozpoczną się wykładem. Następnie uczestnicy dokonają autodiagnozy stylów reagowania na sytuację stresową. Na zakończenie nauczyciele przećwiczą metody i techniki obniżania napięcia w sytuacji stresu.
Zakres:
Mechanizmy powstawania stresu i skutki jego kumulacji. Indywidualne style funkcjonowania w stresie. Techniki redukcji napięcia stresowego. Psychologiczne mechanizmy wypalenia zawodowego.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-11-23
Data zakończenia: 2020-11-23
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–17.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Majewska
Trener: Renata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/A/9/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak