I/B/14 Prowadzenie obserwacji pedagogicznej w młodszych klasach szkolnych

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-02-03
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od przypomnienia zagadnień dotyczących obserwacji pedagogicznej oraz warunków jej przeprowadzania. Zaprezentowane zostaną różne techniki dokonywania obserwacji pedagogicznej i przedstawione przykładowe arkusze obserwacji. Uczestnicy zajęć będą ćwiczyć umiejętność prawidłowego wypełniania prezentowanych arkuszy oraz podejmą indywidualne próby interpretacji materiału uzyskanego podczas obserwacji.
Zakres:
Istota obserwacji pedagogicznej – ogólna charakterystyka. Warunki poprawnej obserwacji. Technika obserwacji dorywczej. Technika „dzienników obserwacyjnych”. Technika obserwacji skategoryzowanej. Przykładowe arkusze obserwacyjne oraz właściwa interpretacja materiału pozyskanego w trakcie obserwacji.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-02-03
Data zakończenia: 2021-02-03
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Standio
Trener: Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/B/14/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: III - Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych