I/D/32 Praca w małych grupach klasowych (grupa dodatkowa)

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
Wszyscy zainteresowani nauczyciele
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-10-25
Opis:
W pierwszej części spotkania uczestnicy uporządkują swoją wiedzę na temat pracy w małych grupach. Następnie zostanie przedstawiony sposób przygotowania sali lekcyjnej na potrzeby takiego sposobu realizacji zajęć. Kolejne etapy warsztatu to szczegółowe omówienie modelu uczenia się w małych grupach oraz przedstawienie propozycji efektywnej organizacji pracy. Tematem rozważań będzie rola nauczyciela na różnych etapach pracy, a także rutynowe czynności, jakie powinny być wykonywane w klasie przy wyborze takiej formy pracy.
Zakres:
Modele uczenia się w małych grupach klasowych. Podstawowe zasady tworzenia małych grup w czasie pracy na lekcji. Przygotowanie pracowni do efektywnej pracy w grupach. Organizacja i rola nauczyciela na różnych etapach pracy w grupie.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-10-25
Data zakończenia: 2021-10-25
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.30–19.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/D/32/2
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów