I/J/11 Praca nauczyciela w chmurze

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
Zainteresowani nauczyciele.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
9
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-11-29
Opis:
Warsztat adresowany jest do nauczycieli chcących poznać możliwości oferowane przez ogólnodostępne chmury obliczeniowe, takie jak Google. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane mechanizmy umożliwiające gromadzenie i tworzenie różnorakich dokumentów (tekstów, arkuszy, prezentacji, ankiet) oraz sposoby ich udostępniania dla innych użytkowników sieci. W części warsztatowej uczestnicy nabędą również umiejętność wspólnej pracy przy redagowaniu dokumentów biurowych (prezentacji, arkuszy i tekstów).
Zakres:
Wykorzystanie możliwości rozwiązań chmurowych w pracy nauczyciela. Konstruowanie ankiet i testów online. Praca z dokumentami z wykorzystaniem wspólnej przestrzeni wirtualnych dysków.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-11-29
Data zakończenia: 2021-11-29
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–18.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Koroński
Trener: Krzysztof Koroński
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/J/11/2
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów