III/23 Pomóż mi zrobić to samemu. Nauczanie, wychowanie i kształtowanie postaw zgodnie z koncepcją Marii Montessori

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
1
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-10-22
Opis:

Program konferencji:

15.00 Otwarcie konferencji - Anna Godzińska

15.15 Zrozumieć Montessori - Agata Judkowiak

16.00 Praca z pomocami edukacyjnymi Montessori - Lidia Widomska

16.45 Wprowadzenie w świat pedagogiki Marii Montessori - Izabela Tomczyk

Zakres:
Założenia metody Marii Montessori. Autonomia dziecka i rola nauczyciela w procesie edukacyjnym zgodnym z metodą Montessori. Podstawy całościowego podejścia do dziecka. Propozycje pomocy edukacyjnych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-10-22
Data zakończenia: 2020-10-22
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: Agata Judkowiak, Izabela Tomczyk, Lidia Widomska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/III/23/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: V - Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych