I/B/19 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
Etap przedszkolny
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-09-29
Opis:
W trakcie szkolenia uczestnicy w grupach przeanalizują rozporządzenie MEN-u w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Następnie nauczyciele wypracują listę dokumentów niezbędnych do prawidłowego dokumentowania udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu interaktywnego
Zakres:
Podstawy prawne oraz formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. Zadania nauczyciela i dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2021-09-29
Data zakończenia: 2021-09-29
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–19.00 na platformie e-learningowej. W trakcie zajęć przewidziana jest przerwa. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/B/19/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: Brak