I/E/10 Pedagog specjalny – rola i zadania

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Kształcenie specjalne i edukacja włączająca
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Pedagodzy specjalni, pedagodzy, dyrektorzy i zainteresowani nauczyciele.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
15
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-02-07
Opis:
Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawami prawnymi dotyczącymi kwalifikacji, pensum, obowiązków, dokumentacji i roli pedagoga specjalnego w placówkach oświatowych. Na podstawie przedstawionych informacji uczestnicy skonstruują wzór planu pracy pedagoga specjalnego. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną liczne metody, między innymi: prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana, burza mózgów, metoda plakatowa.
Zakres:
Stanowisko pedagoga specjalnego – kwalifikacje, wymiar zatrudnienia, obowiązki, dokumentacja, plan pracy.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-02-07
Data zakończenia: 2023-02-07
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Weronika Dwojakowska
Trener: Weronika Dwojakowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/E/10/2
Oferta: 2022/2023
Priorytet: IX