III/10 Origami – sieć współpracy i samokształcenia nauczyciel

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki klas I - III, 4 – 8 i ponadpodstawowych i wszyscy zainteresowani tematem.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
8
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-03-27
Opis:
W trakcie pierwszego spotkania uczestnicy zapoznają się z historią sztuki origami. Kolejnym krokiem będzie poznanie podstawowych zasad składania kartki papieru. Podczas następnych spotkań aktywność będzie skupiona na wykorzystaniu poznanych technik do budowania figur, która posłużą za model do badania własności brył i wielokątów.
Zakres:
Budowanie różnych figur i modeli pomocnych w odkrywaniu wiedzy z zakresu matematyki. Badanie własności powstałych brył.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-03-27
Data zakończenia: 2023-03-27
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Zapraszamy na kolejne spotkanie sieci odbędzie się w godz. 17.00–19.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/III/10/3
Oferta: 2022/2023
Priorytet: I - Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.