I/D/21 Origami na matematyce – Walentynki

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki klas 4-8
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-02-08
Opis:
W pierwszej części spotkania uczestnicy zapoznają się z historią sztuki origami. Kolejnym krokiem będzie poznanie podstawowych zasad origami, czyli sposobów składaniu kartki papieru. Następnie wykonane elementy zostaną wykorzystane do budowania bryły, która posłuży za model do badania jej własności.
Zakres:
Tworzenie własnego modelu figury z papieru. Budowanie rożnych figur bez kleju. Badanie własności powstałych brył.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-02-08
Data zakończenia: 2021-02-08
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.30–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/D/21/3
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej