I/D/2 Origami na lekcjach matematyki

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki w szkołach podstawowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
2
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-11-29
Opis:
W pierwszej części spotkania uczestnicy zapoznają się z historią sztuki origami. Kolejnym krokiem będzie poznanie podstawowych zasad składania kartki papieru. Następnie wykonane elementy zostaną wykorzystane do budowania figury, która posłuży za model do badania własności wielokątów.
Zakres:
Budowanie różnych figur i modeli pomocnych w odkrywaniu wiedzy z zakresu matematyki. Badanie własności powstałych brył
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-11-29
Data zakończenia: 2021-11-29
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 17.00–19.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/D/2/2
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów