I/J/8 Opiekun samorządu uczniowskiego

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Opiekunowie samorządu uczniowskiego.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-09-23
Opis:
W części teoretycznej szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani, w formie wykładu interaktywnego, z prawnymi uwarunkowaniami funkcjonowania samorządu uczniowskiego oraz z zadaniami opiekuna SU. W części praktycznej opiekunowie szkolnych samorządów będą planować w zespołach zadaniowych formy realizacji wybranych przedsięwzięć. Nauczyciele wymienią się również swoimi doświadczeniami ze zrealizowanych w szkole akcji, kampanii, projektów itp.
Zakres:
Prawne regulacje funkcjonowania samorządu uczniowskiego. Zadania i organizacja pracy opiekuna samorządu uczniowskiego. Roczny plan pracy samorządu uczniowskiego. Przykłady organizowania przedsięwzięć. Samorząd szkolny jako doświadczenie aktywności obywatelskiej i płaszczyzna rozwoju kompetencji społecznych uczniów.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-09-23
Data zakończenia: 2020-09-23
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się j w godz. 15.00–17.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Janusz Korzeniowski
Trener: Janusz Korzeniowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/J/8/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×