I/D/25 Office 365 Teams w zdalnym nauczaniu (notes nauczyciela) – część III

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Zainteresowani nauczyciele.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
14
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-05-15
Opis:
Szkolenie rozpocznie się krótkim wykładem wprowadzającym w możliwości wykorzystania usługi internetowej opartej na chmurze - Office 365 Teams w zdalnym nauczaniu. Uczestnicy przećwiczą wykorzystanie podstawowych funkcje usługi. W czasie szkolenia został przewidziany czas na zadawanie pytań.
Zakres:
Podstawowe zasady wykorzystania usługi internetowej opartej na chmurze - Office 365 Teams w zdalnym nauczaniu. Czas, rozmowy video, współpraca.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2021-05-15
Data zakończenia: 2021-05-15
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 9.00–10.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w przeddzień szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/D/25/5
Oferta: 2020/2021
Priorytet: IV - Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych