I/C/12 Od biernego słuchacza do aktywnego badacza – ciekawe lekcje historii

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
7
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-14
Opis:
Szkolenie rozpocznie się od prezentacji rodzajów źródeł historycznych dostępnych dla nauczycieli historii. Następnie uczestnicy wysłuchają wykładu wprowadzającego na temat pracy badawczej nauczyciela-historyka. W części warsztatowej przewidziana jest praca indywidualna i w zespołach kilkuosobowych nad konstruowaniem ciągów narracyjnych oraz praca z materiałami IPN-u i Archiwum Państwowego w Szczecinie.
Zakres:
Rola źródeł historycznych w nowej podstawie programowej. Elementy pracy badawczej na lekcjach historii. Konstruowanie ciągów narracyjnych na podstawie informacji źródłowych. Pozyskiwanie materiałów źródłowych na lekcje historii. Tworzenie scenariuszy lekcji w oparciu o źródła historyczne.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-01-14
Data zakończenia: 2021-01-14
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 10.00–12.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kowalczyk
Trener: Anna Kowalczyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/C/12/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej