I/B/22 Ocena zachowania na świadectwie szkolnym jako informacja dla rodziców i ucznia

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
2
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-12-14
Opis:
W trakcie szkolenia omówione zostaną sposoby konstruowania śródrocznej i rocznej oceny zachowania ucznia w edukacji wczesnoszkolnej oraz przedyskutowane zostaną z uczestnikami szkolenia ich praktyki sporządzania tych ocen dla uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym.
Zakres:
Ocenianie zachowania ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Konstruowanie semestralnej oceny zachowania ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Konstruowanie opisu oceny zachowania na świadectwie szkolnym jako informacji dla rodziców i ucznia.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2020-12-14
Data zakończenia: 2020-12-14
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 14.30–16.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Grzegorz Sadłowski
Trener: dr Julia Karapuda
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/B/22/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: V - Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych