I/B/16 Ocena jako forma wzmocnienia

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-10-05
Opis:
Szkolenie będzie miało charakter warsztatów z elementami wykładu. Przewidziana jest praca w zespołach, podczas której uczestnicy sformułują cele w języku ucznia, ustalą kryteria sukcesu („nacobezu”) do lekcji oraz do poszczególnych zadań, sformułują przykładową informację zwrotną oraz bieżącą ocenę pracy ucznia. Będą mieli możliwość zaplanowania pracy za pomocą tabel („rubriksów”). Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne, które ułatwią im stosowanie elementów oceniania kształtującego w praktyce i pozwolą zaplanować zmiany w ich dotychczasowym sposobie oceniania oraz monitorowania procesu uczenia się uczniów.
Zakres:
Różnice między ocenianiem kształtującym a ocenianiem sumującym. Kluczowe elementy oceniania kształtującego. Formułowanie celów w języku zrozumiałym dla ucznia. Planowanie pracy z uczniami za pomocą tabel („rubriksów”). Praktyczne wskazówki dotyczące sposobu ustalania kryteriów sukcesu. Prowadzenie bieżącej oceny na lekcji. Sposoby przekazywania informacji zwrotnej w edukacji wczesnoszkolnej. Monitorowanie przez nauczyciela procesu uczenia się uczniów i dostosowywanie stosowanych metod do wniosków wyciągniętych z tej obserwacji. Ocena koleżeńska – wady i zalety.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2021-10-05
Data zakończenia: 2021-10-05
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–19.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Standio
Trener: Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/B/16/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów