I/C/43 Historia i teraźniejszość – podstawa programowa i sposoby realizacji jej treści

Forma realizacji:
Konsultacje
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele historii i historii i teraźniejszości.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
24
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-05-18
Opis:
W trakcie szkolenia zostaną omówione kwalifikacje konieczne do nauczania HIT-u, przedstawiony zostanie wymiar godzinowy przedmiotu oraz podstawa programowa. Omówiona zostanie również metodologia nauczania.
Zakres:
Wdrażanie nowego przedmiotu w szkole ponadpodstawowej. Kwalifikacje konieczne do nauczania historii i teraźniejszości. Podstawa programowa. Metodologia nauczania.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-05-18
Data zakończenia: 2023-05-18
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.30–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Wiktoria Knap
Trener: Wiktoria Knap
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/C/43/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: I