III/17 Konferencja on-line: Nowa kultura szkoły oraz wzbogacanie procesów edukacyjnych o narzędzia i zasoby cyfrowe

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy, pedagodzy szkolni.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-11-27
Opis:

Konferencja będzie miała formę zdalną.

Program konferencji:

14.00 Otwarcie konferencji
14.15 Kultura zdalnej edukacji, dr Małgorzata Mikut
15.00 Kultura relacji online, Magdalena Olech
15.45 Czy system pruski może skutecznie pomagać w rozwoju młodzieży w XXI wieku? O tym, jak przenieść postulaty Kena Robinsona na nasz grunt. Tu i teraz, Karol Pietrzyk
16.30 Podsumowanie konferencji

Zakres:
Nowa kultura szkoły. Kultura szkoły po i w pandemii. Kultura zdalnej edukacji. Relacja nauczyciel-uczeń w zdalnym nauczaniu. Postulaty Kena Robinsona a rozwój współczesnej młodzieży.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-11-27
Data zakończenia: 2020-11-27
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu konferencji otrzymają link umożliwiający uczestnictwo.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: dr Małgorzata Mikut, Magdalena Olech, Karol Pietrzyk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/III/17/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: IV - Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych