I/G/8 Normalizacja w szkole – seminarium dla nauczycieli i dyrektorów szkół branżowych

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Kształcenie i doradztwo zawodowe
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele i dyrektorzy szkół branżowych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
14
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-12-07
Opis:
Seminarium rozpocznie się od przedstawienia pojęć związanych z normami technicznymi i normalizacją. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić edukację normalizacyjną opisaną w podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz jak przygotować kadrę nauczycieli do realizacji efektów kształcenia związanych z normalizacją.
Zakres:
Pojęcie normy. Rola norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym. Korzyści ze stosowania norm. Sposoby na uczenie o normalizacji. Sposoby na wprowadzenie tematyki normalizacyjnej do zajęć lekcyjnych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2020-12-07
Data zakończenia: 2020-12-07
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Seminarium odbędzie się w godz. 15.30–17.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu seminarium otrzymają link umożliwiający uczestnictwo.
Prowadzący:
Koordynator: Grzegorz Sadłowski
Trener: Paweł Górski, Małgorzata Pogorzelska, Anna Tańska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/G/8/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej