I/B/15 Nauczyciel wspomagający w procesie nauczania

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele przedmiotowi
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-09-30
Opis:
Warsztaty rozpoczną się od analizy zapisów w prawie oświatowym na temat roli i zadań nauczyciela wspomagającego. Następnie, w formie wykładu interaktywnego, zaprezentowane zostaną metody aktywizujące, wpływające na integrację zespołu klasowego. Uczestnicy podejmą próbę opracowania programu współpracy nauczyciela przedmiotu z nauczycielem wspomagającym (praca w zespołach).
Zakres:
Rola i zadania nauczyciela wspomagającego w obowiązujących przepisach prawa oświatowego. Specyfika pracy na różnych etapach kształcenia. Sposoby integracji zespołu klasowego. Program współpracy nauczyciela przedmiotu z nauczycielem wspomagającym.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-09-30
Data zakończenia: 2020-09-30
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 17.00–19.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Standio
Trener: Beata Standio
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/B/15/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×