III/4 Na Finiszu. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki szkół podstawowych

Forma realizacji:
Sieci
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki w szkołach podstawowych (klasy IV-VIII).
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
8
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-02-06
Opis:
Sieć będzie prowadzona głównie na platformie edukacyjnej, ale zaplanowane są również spotkania stacjonarne – harmonogram zostanie ustalony z uczestnikami na pierwszym spotkaniu. Na początku uczestnicy zostaną zapoznani z wymaganiami egzaminacyjnymi z matematyki obowiązującymi w roku szkolnym 2022/2023 oraz ich podstawami prawnymi. Omówione zostaną także wymagania pominięte na egzaminie w tym roku szkolnym. Podczas następnych spotkań aktywność będzie skupiona na analizie i właściwym doborze zadań przygotowujących do egzaminu, co pozwoli na samodzielne dokonanie weryfikacji typowych zadań ze względu na nowe wymagania. Kolejne spotkania umożliwią dyskusję i omawianie wątpliwości, jakie pojawią się w czasie pracy z uczniami. Powstanie też biblioteczka zadań zgodnych z obowiązującymi aktualnie wymaganiami do wykorzystania w praktyce szkolnej.
Zakres:
Podstawy prawne umożliwiające dokonanie zmian dotyczących egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Analiza nowych wymagań egzaminacyjnych z matematyki. Dobór zadań przygotowujących ucznia do egzaminu w świetle nowych wymagań
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-02-06
Data zakończenia: 2023-02-06
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Zapraszamy na kolejne spotkanie sieci odbędzie się w godz. 17.00–19.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/III/4/4
Oferta: 2022/2023
Priorytet: VIII - Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów