I/H/4 Metody i techniki pracy z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole podstawowej ogólnodostępnej

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Kształcenie specjalne, wspomagania rozwoju uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Zainteresowani nauczyciele.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-04-21
Opis:
Szkolenie rozpocznie się omówieniem pojęcia spektrum zaburzeń autystycznych. Przedstawione zostaną konkretne przykłady zachowań takich uczniów w szkole i klasie. Uczestnicy poznają zasady organizacji przestrzeni w klasie i w szkole. Dowiedzą się, jakie metody i techniki pracy stosować, aby radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów ze spektrum autyzmu. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Zakres:
Spektrum zaburzeń autyzmu. Charakterystyczne zachowania uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera. Zasady organizacji przestrzeni w klasie i szkole. Metody i techniki pracy z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-04-21
Data zakończenia: 2021-04-21
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Weronika Dwojakowska
Trener: Weronika Dwojakowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/H/4/3
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak