I/B/4 Metoda projektu w edukacji przedszkolnej

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
Etap przedszkolny
Grupa docelowa:
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
18
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-02-28
Opis:
Podczas części wykładowej przybliżona zostanie istota małego projektu oraz etapy jego wdrażania w przedszkolu. Uczestnicy zostaną zapoznani z literaturą i przykładowymi projektami. W części warsztatowej nauczyciele w zespołach wypracują własne propozycje projektów.
Zakres:
Istota, etapy i rodzaje metody projektu w edukacji przedszkolnej. Znaczenie projektów w edukacji małego dziecka. Przykładowe projekty. Tworzenie projektu z uwzględnieniem wieku dzieci.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2023-02-28
Data zakończenia: 2023-02-28
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–20.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/B/4/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: Brak