I/A/1 Metaumiejętności nauczyciela

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy wszystkich etapów edukacyjnych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-11-16
Opis:
Podczas szkolenia nauczyciele, wykorzystując narzędzia coachingowe, dokonają autodiagnozy swoich kompetencji psychologicznych, niezbędnych w zawodzie nauczyciela. Warsztatowo przećwiczą autoprezentację, poznają swoje style zarządzania zespołem klasowym. Efektem szkolenia będzie pogłębiona samoświadomość własnych zasobów oraz kompetencji psychologicznych i społecznych w relacji z uczniami.
Zakres:
Warunki sprzyjające komunikacji interpersonalnej w relacji nauczyciel – uczeń. Style uczenia się. Zasoby i style zachowania w procesie zarządzania zespołem klasowym. Autodiagnoza kompetencji psychologicznych i społecznych nauczyciela.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-11-16
Data zakończenia: 2020-11-16
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–17.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Majewska
Trener: Renata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/A/1/3
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak