I/A/2 Mediacje i negocjacje w praktyce szkolnej

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
Nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
8
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-12-11
Opis:
Szkolenie rozpocznie się wykładem interaktywnym, którego celem będzie przedstawienie istoty, zasad, metod i form prowadzenia mediacji i negocjacji jako formy podejmowania decyzji i rozwiązywania sporów. W części warsztatowej nauczyciele przeprowadzą postępowanie mediacyjne i wypracują rozwiązania drogą negocjacji. Efektem zajęć będzie wzbogacenie wiedzy i nabycie umiejętności stosowania tych metod.
Zakres:
Istota, zasady i etapy postępowania mediacyjnego. Formy i metody negocjacji. Sposoby wykorzystania mediacji i negocjacji w praktyce szkolnej. Symulacje postępowań mediacyjnych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2021-12-11
Data zakończenia: 2021-12-11
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 10.00–14.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Majewska
Trener: Renata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/A/2/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: V - Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności