I/D/29 Matematyka – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021 (grupa II)

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-18
Opis:
Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie wykładu opartego na prezentacji. Ponadto przewidziana jest praca z materiałami źródłowymi. Podsumowaniem szkolenia będzie sesja pytań i odpowiedzi.
Zakres:
Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminu maturalnego z matematyki – informacja o egzaminie maturalnym na rok 2020/ 2021. Analiza porównawcza. Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-01-18
Data zakończenia: 2021-01-18
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 14.00–17.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Misiak
Trener: Beata Misiak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/D/29/2
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak