I/C/7 Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego (dodatkowa grupa)

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-02-01
Opis:
W pierwszej części szkolenia zostaną scharakteryzowane kompetencje kluczowe w odniesieniu do nowej podstawy programowej oraz sposoby ich doskonalenia na lekcjach języka obcego. Następnie uczestnicy poznają procedury i typy ćwiczeń wykorzystywane przy nauczaniu sprawności językowych. Na zakończenie omówione zostaną metody nauczania stosowane w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
Zakres:
Charakterystyka kompetencji kluczowych i ich doskonalenie na lekcjach języka obcego w świetle nowej podstawy programowej. Nauczanie sprawności językowych. Modele rozwoju kompetencji. Metody nauczania stosowane w rozwijaniu kompetencji kluczowych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2021-02-01
Data zakończenia: 2021-02-01
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–18.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Beata Pełech
Trener: Beata Pełech
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/C/7/3
Oferta: 2020/2021
Priorytet: I - Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej