IV/18 Konsultacje dla nauczycieli i dyrektorów

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Rozwój zawodowy
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
47
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-04-01
Opis:
Po rejestracji w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń do uczestników konsultacji rozesłana zostanie instrukcja logowania na platformie Moodle. Tam znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące konsultacji. Osoby, które już korzystały z platformy Moodle, już teraz zachęcamy do logowania.
Zakres:
Wsparcie nauczycieli i dyrektorów w zakresie projektowania, przygotowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć dydaktycznych z uczniami.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2020-04-01
Data zakończenia: 2020-04-11
Adres: Platforma Moodle.
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:

Konsultacje będą się odbywać na platformie Moodle.

Wykaz dostępnych nauczycieli konsultantów:

Anna Bazyluk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki (szkoły podstawowe)
czwartki w godzinach 12.30–14.30

Agnieszka Beyer-Michoń
nauczycielka konsultantka ds. wychowania fizycznego
środy w godzinach 10.00–12.00

Beata Brzostek
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego
wtorki w godzinach 10.00–12.00

Janusz Cymerman
nauczyciel konsultant ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
poniedziałki w godzinach 15.00–17.00

Weronika Dwojakowska
nauczycielka konsultantka ds. kształcenia specjalnego
środy w godzinach 12.00–13.00 i 17.00–18.00

Agnieszka Kacała
nauczycielka konsultantka ds. doradztwa zawodowego
środy w godzinach 14.00–16.00

Anna Kondracka-Zielińska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły ponadpodstawowe)
czwartki w godzinach 12.00–14.00

Krzysztof Koroński
nauczyciel konsultant ds. nauczania na odległość i biblioteki cyfrowej
czwartki w godzinach 10.00–12.00

Janusz Korzeniowski
nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej
czwartki w godzinach 12.00–14.00

Anna Kowalczyk
nauczycielka konsultantka ds. nauczania historii
czwartki w godzinach 13.00–15.00

Mirosław Krężel
nauczyciel konsultant ds. diagnozy pedagogicznej, ewaluacji i profilaktyki

Małgorzata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. nauczania biologii i promocji zdrowia
czwartki w godzinach 10.30–12.30

Renata Majewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania
czwartki w godzinach 15.00–17.00

Paweł Masłowski
nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego
poniedziałki i czwartki w godzinach 14.00–15.00

Beata Miętus
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły ponadpodstawowe)
poniedziałki w godzinach 15.00–17.00

Beata Misiak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania matematyki (szkoły ponadpodstawowe)
wtorki w godzinach 15.00–16.00 oraz czwartki w godzinach 10.00–11.00

Zdzisław Nowak
nauczyciel konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej
czwartki w godzinach 12.00–14.00

Janusz Olczak
nauczyciel konsultant ds. nauczania informatyki
czwartki w godzinach 12.00–14.00

Beata Pełech
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języków obcych
czwartki w godzinach 12.00–14.00

Małgorzata Roszak
nauczycielka konsultantka ds. nauczania języka polskiego (szkoły podstawowe)
czwartki w godzinach 13.00–14.00

Beata Standio
nauczycielka konsultantka ds. edukacji wczesnoszkolnej
czwartki w godzinach 12.30–14.30

Halina Szczepaniec
nauczycielka konsultantka ds. nauczania chemii
czwartki w godzinach 12.00–14.00

Beata Wierzba
nauczycielka konsultantka ds. edukacji ustawicznej kadry kierowniczej (szkoły podstawowe)
czwartki w godzinach 12.00–14.00

Renata Wiśniewska
nauczycielka konsultantka ds. wychowania przedszkolnego
czwartki w godzinach 12.00–14.00

Waldemar Zaborski
nauczyciel konsultant ds. nauczania techniki, wychowania komunikacyjnego i edukacji dla bezpieczeństwa
wtorki i środy w godzinach 10.00–12.00 i czwartki w godzinach 15.00–17.00

Prowadzący:
Koordynator: Krzysztof Koroński
Trener: Nauczyciele konsultanci ZCDN-u
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2019/2020/IV/18/1
Oferta: 2019/2020
Priorytet: Brak
Organizacja pracy Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w okresie wakacyjnym (Kliknij aby dowiedzieć się więcej...) ×