I/H/4 Konstruowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Kształcenie specjalne, wspomagania rozwoju uczenia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Zainteresowani nauczyciele
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
16
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-09-28
Opis:
Uczestnicy zapoznają się z podstawami prawnymi oraz dowiedzą się, kto i jak powinien pisać WOPFU i IPET. Poznają sposoby badania dziecka pod tym kątem. Szkolenie zakończy się opracowaniem przykładowych WOPFU i IPET-u dla uczniów z różnymi typami i rodzajami niepełnosprawności. Szkolenie ma charakter warsztatowy – w jego trakcie wykorzystane zostaną liczne metody, między innymi: prezentacja multimedialna, rozmowa kierowana, burza mózgów, metoda plakatowa.
Zakres:
Podstawy prawne. Praca zespołowa nauczycieli. Opracowanie WOPFU i IPET-u. Diagnoza funkcjonalna jako podstawa opracowania WOPFU. Wzory WOPFU i IPET-u.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2021-09-28
Data zakończenia: 2021-09-28
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 14.30–18.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Grzegorz Sadłowski
Trener: Weronika Dwojakowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/H/4/2
Oferta: 2021/2022
Priorytet: IV - Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów