I/H/1 Konstruowanie programu autorskiego w przedszkolu

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III)
Grupa docelowa:
Dyrektorzy przedszkoli i szkół, nauczyciele przedszkola, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach. Klas I-III, świetlic, liderzy WDN.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-04-12
Opis:
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi konstruowania programów autorskich i innowacyjnych. Na podstawie literatury zostaną przeanalizowane możliwe sposoby dokonania recenzji i opinii programu.
Zakres:
Wytyczne dotyczące konstruowania i opiniowania programów w przedszkolu. Struktura programu autorskiego w przedszkolu.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2023-04-12
Data zakończenia: 2023-04-12
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 13.00–15.15 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Renata Wiśniewska
Trener: Renata Wiśniewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/H/1/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: IX - Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych