III/8 Konferencja on-line: Przeciwdziałanie uzależnieniom – działania wychowawcy, nauczyciela i pedagoga szkolnego

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy szkolni
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
2
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-11-30
Opis:
Pierwszą część konferencji stanowią wykłady prowadzone przez specjalistów w dziedzinie uzależnień dzieci i młodzieży, którzy przedstawią sposoby przeciwdziałania różnego rodzaju uzależnieniom. Następnie zostaną zaprezentowane programy, osoby oraz instytucje wspierające w pracy wychowawców, nauczycieli i pedagogów szkolnych. W ostatniej części konferencji nastąpi prezentacja rozwiązań pedagogicznych i profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w szkole.
Zakres:
Uzależnienia dzieci i młodzieży. Sposoby rozwiązywania i minimalizowania problemów zdrowotnych. Wsparcie dla ucznia i jego rodzica w ramach indywidualnej pracy w szkole. Nauczyciel, wychowawca i pedagog szkolny a uzależnienie dzieci i młodzieży. Przykłady innowacyjnych programów zewnętrznych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Instytucje i środowisko lokalne jako wsparcie dla szkół, placówek w zakresie przeciwdziałania i minimalizowania zjawiska uzależnienia.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 5
Data rozpoczęcia: 2020-11-30
Data zakończenia: 2020-11-30
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:

Konferencja odbędzie się w godz. 15.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.

Program konferencji:

15.15 rejestracja/ logowanie

15.30- rozpoczęcie konferencji

15.30-16.20 webinarium Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży, Uczeń, Rodzic i Szkoła

Bogumiła Koman,

Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia ,

Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci

Uzależnionych” Powrót z U”,

16.20-16.45 wystąpienie Programy zewnętrzne – GIS w edukacji profilaktyki uzależnień

Magdalena Stachel , Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej

i Promocji Zdrowia ,Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Szczecinie,

16.45-17.10 wystąpienie Wychowawca jako organizator i koordynator profilaktyki

uzależnień w klasie

Agnieszka Skrzypczak, nauczyciel biologii w XIVLO w Szczecinie

17.10-17.25 wystąpienie Aktywność fizyczna jako forma przeciwdziałania uzależnieniom

Agnieszka Beyer-Michoń, nauczyciel konsultant ds. wychowania fizycznego

17.25-17.55 wystąpienie Nauczyciel i pedagog szkolny – realizatorzy programów z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki w szkole,

Małgorzata Majewska, nauczyciel konsultant ds. nauczania biologii

i promocji zdrowia

17.55-18.00 zakończenie konferencji

Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Majewska
Trener: Małgorzata Majewska, Magdalena Stachel, Agnieszka Beyer-Michoń, Bogumiła Koman, Agnieszka Skrzypczak
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/III/8/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: V - Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych