III/24 Konferencja on-line: III generacja praw człowieka. Prawo do zdrowego środowiska naturalnego

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy, pedagodzy szkolni.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
71
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-12-14
Opis:
Podczas konferencji uczestnicy poznają założenia III generacji praw człowieka i zostaną wprowadzeni w aktualne zagadnienia dotyczące klimatu oraz respektowania prawa do zdrowego środowiska naturalnego. Następnie przedstawiony zostanie problem nadprodukcji śmieci, w tym śmieci produkowanych przez szkołę. Przybliżone zostanie pojęcie antropocenu. Nauczyciele zostaną zapoznani z opinią studentów na temat możliwości zatrzymania kryzysu ekologicznego i środowiskowego.
Zakres:
III generacja praw człowieka. Respektowanie prawa do zdrowego środowiska naturalnego. Problem nadprodukcji śmieci. Antropocen a pedagogika. Opinie studentów na temat możliwości zatrzymania kryzysu ekologicznego i środowiskowego.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2020-12-14
Data zakończenia: 2020-12-14
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Konferencja odbędzie się na platformie e-learningowej w godz. 15.00–18.00. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu konferencji otrzymają link umożliwiający uczestnictwo.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Godzińska
Trener: dr Maksymilian Chutorański, dr Aleksander Cywiński, prof. Maria Czerepaniak-Walczak, dr Aneta Makowska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/III/24/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: V - Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych