I/J/3 Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Jakość pracy szkoły
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, koordynatorzy i członkowie zespołów promocji zdrowia, pedagodzy szkolni na każdym etapie edukacyjnym chcący lub realizujący program Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
21
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-02-23
Opis:
W pierwszej części szkolenia zaprezentowane zostaną filary, koncepcja i standardy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Część druga poświęcona będzie przedstawieniu dokumentacji programu oraz realizacji jego zadań (ćwiczenia warsztatowe). Na zakończenie przewidziana jest wymiana doświadczeń w zakresie promocji zdrowia – zaprezentowane będą przykłady dobrych praktyk w dziedzinie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
Zakres:
Koncepcja i zasady tworzenia Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Etapy tworzenia szkoły i przedszkola w oparciu o indywidualne plany działań. Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie – od diagnozy do ewaluacji. Obowiązująca dokumentacja szkolna. Sposoby i warunki ubiegania się o Certyfikat Wojewódzki i Krajowy Szkoły i Przedszkola Promujących Zdrowie. Współpraca szkół ze środowiskiem lokalnym. Przykłady dobrych praktyk.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-02-23
Data zakończenia: 2021-02-23
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 15.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Małgorzata Majewska
Trener: Małgorzata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/J/3/2
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak