I/G/6 Kompetencje kluczowe w kształceniu zawodowym

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Kształcenie zawodowe
Etap eduakcyjny:
III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele zawodu, kierownicy kształcenia praktycznego, dyrektorzy szkół branżowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
8
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2020-10-19
Opis:
Podstawy prawne kształtowania kompetencji kluczowych. Charakterystyka kompetencji kluczowych. Sposoby kształtowania kompetencji kluczowych w nauce zawodu. Metody nauczania wspomagające kształtowanie kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym.
Zakres:
W pierwszej części szkolenia, przeprowadzonej w formie wykładu opartego na prezentacji multimedialnej, przedstawione zostaną podstawy prawne dotyczące kształtowania kompetencji kluczowych i ich charakterystyka. Nauczyciele zostaną zapoznani z katalogiem kompetencji kluczowych. W części ćwiczeniowej uczestnicy określą kompetencje kluczowe realizowane w swoich szkołach w zakresie kształcenia w poszczególnych (wybranych) zawodach.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 3
Data rozpoczęcia: 2020-10-19
Data zakończenia: 2020-10-19
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–18.00 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Paweł Masłowski
Trener: Paweł Masłowski
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/G/6/1
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak