I/C/23/3 Komiks w edukacji humanistycznej (i nie tylko). Komiksowe Święta

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedmiotów humanistycznych (poloniści, bibliotekarze, nauczyciele plastyki, sztuki itd.).
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
33
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-12-08
Opis:
Przegląd nowości i zapowiedzi komiksowych pod kątem wykorzystania do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Realizowany 1 raz na 2 miesiące. W czasie spotkania inauguracyjnego zostaną omówione następujące zagadnienia: czym jest komiks, wprowadzenie do tematyki wykorzystania komiksu w edukacji humanistyczne, przegląd klasyki komiksowej oraz związanej z tematem bibliografii z biblioteki pedagogicznej. Po pierwszym szkoleniu inaugurującym projekt raz na 2 miesiącu będą się odbywały spotkania online z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, pogadanki, metod aktywizujących. Na spotkaniach uczestnicy będą też mówić o narzędziach cyfrowych ułatwiających pracę z komiksem. Każde ze spotkań zakończy się burza mózgów lub innym ćwiczeniem warsztatowym, na którym osoby uczestniczące podzielą się własnym doświadczeniem i refleksjami.
Zakres:
Komiks w edukacji humanistycznej. Przegląd nowości komiksowych do wykorzystania podczas realizacji podstawy programowej. Nowoczesne narzędzia edukacyjne.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 8
Data rozpoczęcia: 2021-12-08
Data zakończenia: 2021-12-08
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
IV spotkanie odbędzie się w godz. 16.00–17.30 na platformie e-learningowej. Zapraszamy zarówno osoby, które brały udział we wcześniejszych spotkaniach jak i nowych uczestników. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Marta Kostecka
Trener: Marta Kostecka
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/C/23/3/4
Oferta: 2021/2022
Priorytet: III - Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy