I/C/23 Komiks w edukacji humanistycznej (i nie tylko)

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
Nauczyciele przedmiotów humanistycznych (poloniści, bibliotekarze, nauczyciele plastyki, sztuki itd.).
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
19
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-10-06
Opis:
Forma doskonalenia będzie realizowana jako cykl comiesięcznych spotkań online. Na pierwszym z nich uczestnicy bliżej poznają komiks, co pozwoli na wprowadzenie do tematyki wykorzystania tego gatunku w edukacji humanistycznej. Dokonany zostanie przegląd klasyki komiksowej oraz związanych z tematem zestawień bibliograficznych z biblioteki pedagogicznej. Podczas kolejnych spotkań wykorzystywane będą takie metody, jak: prezentacja multimedialna, pogadanka, metoda aktywizująca. Omawiane będą również narzędzia cyfrowe ułatwiające i usprawniające pracę z komiksem. Każde ze spotkań zakończy się burzą mózgów lub innym ćwiczeniem warsztatowym, na którym osoby uczestniczące podzielą się własnym doświadczeniem i refleksjami.
Zakres:
Komiks w edukacji humanistycznej. Przegląd nowości komiksowych przydatnych do realizacji podstawy programowej. Nowoczesne narzędzia edukacyjne.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2021-10-06
Data zakończenia: 2021-10-06
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Pierwsze spotkanie inauguracyjne odbędzie się w godz. 16.00–17.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Marta Kostecka
Trener: Marta Kostecka
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/C/23/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: III - Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy