I/D/8 Kodowanie na geoplanie

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki w szkołach podstawowych
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
5
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-09-27
Opis:
W pierwszej części spotkania uczestnicy zapoznają się z prostymi geoplanami, które następnie zostaną wykorzystane do badania własności figur. Podczas warsztatu zostaną poruszone problemy z różnych poziomów nauczania – od klasy 4 szkoły podstawowej do matury. Uczestnicy będą badać własności figur, budować tabele i wykresy oraz zapisywać wyniki w postaci wzorów skróconego mnożenia.
Zakres:
Przykłady wykorzystania geoplanu na różnych poziomach kształcenia. Badanie własności wielokątów z wykorzystaniem geoplanów. Budowanie własnych zadań/problemów na geoplanie
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-09-27
Data zakończenia: 2021-09-27
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.30–19.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/D/8/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: Brak