I/D/18 Kodowanie na geoplanie

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele matematyki klas 4 – 8 i szkół ponadpodstawowych
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-20
Opis:
Spotkanie rozpocznie się od omówienia prostych geoplanów, które zostaną wykorzystane do badania własności figur. Rozwiązywane będą problemy z różnych poziomów nauczania – od klasy 4 szkoły podstawowej do matury. Uczestnicy będą badać własności figur, budować tabele, wykresy oraz zapisywać wyniki w postaci wzorów skróconego mnożenia.
Zakres:
Przykłady wykorzystania geoplanu na różnych poziomach kształcenia. Badanie własności wielokątów z wykorzystaniem geoplanów. Budowanie własnych zadań/problemów na geoplanie.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2021-01-20
Data zakończenia: 2021-01-20
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.00–18.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach. Prosimy przygotować kolorowe kredki/pisaki (min. 4 kolory).
Prowadzący:
Koordynator: Anna Bazyluk
Trener: Anna Bazyluk
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/D/18/3
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak