I/C/38 Kobiety w świecie nauki

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Osoby uczestniczące w konferencji "Herstorie. Inspirujące biografie kobiet w praktyce".
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
10
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-03-23
Opis:
Spotkanie rozpocznie się od przytoczenia biografii kobiet, których dokonania wpłynęły na rozwój nauki. Następnie zostaną zaproponowane sposoby włączenia tego typu materiałów do realizacji podstawy programowej z fizyki.
Zakres:
Biografie kobiet, których dokonania wpłynęły na rozwój nauki. Wykorzystanie biografii kobiet na lekcji fizyki. Odkrycia i wynalazki kobiet w podstawie programowej z fizyki.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2023-03-23
Data zakończenia: 2023-03-23
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 16.30-18.00. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach. Szkolenie realizowane jest w ramach konferencji "Herstorie. Inspirujące biografie kobiet w praktyce".
Prowadzący:
Koordynator: Zofia Fenrych
Trener: Agnieszka Kraszewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/C/38/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: I - Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.