I/C/18 Język polski – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-14
Opis:
W pierwszej części szkolenia zaprezentowane zostaną treści dotyczące zmian w egzaminach maturalnych, przygotowane na podstawie materiałów Ośrodka Rozwoju Edukacji. Następnie odbędzie się dyskusja i przedstawione zostaną propozycje własnych ćwiczeń. Przeprowadzone zostaną również konsultacje z uczestnikami. Na koniec podsumowane zostaną wypowiedzi uczestników.
Zakres:
Różnice pomiędzy podstawą programową a wymaganiami egzaminacyjnymi. Zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021. Wnioski z prekonsultacji społecznych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2021-01-14
Data zakończenia: 2021-01-14
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 9.00–10.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kondracka-Zielińska
Trener: dr Anna Kondracka-Zielińska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/C/18/4
Oferta: 2020/2021
Priorytet: Brak