I/C/18 Język polski – zmiany w egzaminach maturalnych 2020/2021

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Przedmioty humanistyczne i języki obce
Etap eduakcyjny:
II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych.
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
12
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-01-21
Opis:
Spotkanie e-learningowe na platformie, prezentacja z materiałów ORE, nastepnie dyskusja, propozycja własnych ćwiczeń, konsultacje z uczestnikami, podsumowanie wnioskami z wypowiedzi uczestników.
Zakres:
Różnice pomiędzy podstawą programową a wymaganiami egzaminacyjnymi, zmiany w egzaminie maturalnym z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021, wnioski z prekonsultacji społecznych.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 2
Data rozpoczęcia: 2021-01-21
Data zakończenia: 2021-01-21
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w godz. 17.00–18.30 na platformie e-learningowej. Wszystkie zakwalifikowane osoby w dniu szkolenia otrzymają link umożliwiający uczestnictwo w zajęciach.
Prowadzący:
Koordynator: Anna Kondracka-Zielińska
Trener: dr Anna Kondracka-Zielińska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2020/2021/I/C/18/6
Oferta: 2020/2021
Priorytet: VI - Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021