I/A/1 Jestem wychowawcą – kompetentny praktyk w działaniu. Metaumiejętności nauczyciela

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe)
Grupa docelowa:
Nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy wszystkich etapów edukacyjnych.
Status:
Zakończone
Liczba miejsc:
14
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2023-03-11
Opis:
Podczas szkolenia nauczyciele, wykorzystując narzędzia coachingowe, dokonają autodiagnozy swoich kompetencji psychologicznych, niezbędnych w zawodzie nauczyciela. Warsztatowo przećwiczą autoprezentację, poznają swoje style zarządzania zespołem klasowym. Efektem szkolenia będzie pogłębiona samoświadomość własnych zasobów oraz kompetencji psychologicznych i społecznych w relacji z uczniami.
Zakres:
Warunki sprzyjające komunikacji interpersonalnej w relacji nauczyciel – uczeń. Style uczenia się. Zasoby i style zachowania w procesie zarządzania zespołem klasowym. Autodiagnoza kompetencji psychologicznych i społecznych nauczyciela.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 4
Data rozpoczęcia: 2023-03-11
Data zakończenia: 2023-03-11
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:
Szkolenie odbędzie się na platformie e-learningowej w godz.10.00–13.00. Link do platformy zostanie rozesłany pocztą elektroniczną w przededniu szkolenia do zakwalifikowanych osób.
Prowadzący:
Koordynator: Jan Kowalski
Trener: Renata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2022/2023/I/A/1/1
Oferta: 2022/2023
Priorytet: IX