I/A/4 Jestem wychowawcą, czyli kompetentny praktyk w działaniu

Forma realizacji:
E-learning
Kategoria:
Wychowanie i profilaktyka
Etap eduakcyjny:
I etap (klasy I-III), II etap (klasy IV-VIII), III etap (ponadpodstawowe), Inny
Grupa docelowa:
Wychowawcy klas, zainteresowani nauczyciele
Status:
Uruchomione
Liczba miejsc:
0
Odpłatność:
Forma bezpłatna
Data rozpoczęcia:
2021-10-11
Opis:
Szkolenie obejmuje cykl czterech spotkań po 5 godzin, których tematyka będzie ukierunkowana na zadania i obowiązki wychowawcy w szkole/placówce oświatowej. Zajęcia będą realizowane w formie warsztatowej, z wykorzystaniem elementów coachingu i mediacji.
Zakres:
Sposoby integracji zespołów klasowych. Zarządzanie i kierowanie zespołem klasowym w oparciu o normy i zasady. Interwencja wychowawcza. Coaching w wychowaniu. Programy wychowawczo-profilaktyczne dla klas. Pomoc psychologicznopedagogiczna – rola i zadania wychowawcy. Rodzic partnerem.
Termin i miejsce:
Liczba godzin: 20 (4x5h)
Data rozpoczęcia: 2021-10-11
Data zakończenia: 2021-10-23
Adres: -
Sala: -
Opis organizacyjny szkolenia:

Szkolenie składa się z 4 spotkań:

I spotkanie: 11 października w godz. 15.00–19.00
II spotkanie: 16 października w godz. 10.00–14.00
III spotkanie: 18 października w godz. 15.30–19.00
IV spotkanie: 6 listopada w godz. 10.00–14.00
Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu otrzymają osoby, które będą uczestniczyły min. w 3 spotkaniach

Prowadzący:
Koordynator: Renata Majewska
Trener: Renata Majewska
Informacje dodatkowe:
Identyfikator formy: 2021/2022/I/A/4/1
Oferta: 2021/2022
Priorytet: I - Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny